ייצוג אמנים ומופעים

יוני רועה

יוני רועה

אוריינטינו

אוריינטינו

אפרת רותם

אפרת רותם

שקד קוממי

שקד קוממי

שיר לוי

שיר לוי

תרועת הפסטיבלים

תרועת הפסטיבלים

אביעדוס

אביעדוס

אביעדוס

אביעדוס

דורון רביץ

דורון רביץ

סגאפו

סגאפו

ילדי בית הספר למוסיקה

ילדי בית הספר למוסיקה

053-9419070